Gerd style=

Gerd

Observatør i styret
Bengt Roland Juvik style=

Bengt Roland Juvik

President
Svein Øystein Berntsen style=

Svein Øystein Berntsen

Visepresident
Grethe Irene Fløholm Hæggernæs style=

Grethe Irene Fløholm Hæggernæs

Sekretær
Arne style=

Arne

Kasserer
Ansgar Søvde style=

Ansgar Søvde

Klubbmester