Asbjørn Vonheim style=

Asbjørn Vonheim

President
Tore style=

Tore

Visepresident
Grethe Irene Fløholm Hæggernæs style=

Grethe Irene Fløholm Hæggernæs

Sekretær
Arne style=

Arne

Kasserer
Ansgar Søvde style=

Ansgar Søvde

Klubbmester
Bengt Roland Juvik style=

Bengt Roland Juvik

Styremedlem